Genetyczna rola w kształtowaniu odporności świń

Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Prowadzone prace hodowlane, oparte o najnowsze techniki genetyki molekularnej, mają na celu zmianę struktury genetycznej zwierząt w kierunku pożądanym przez człowieka. Jednym z dotychczas najlepiej poznanych sposobów zwiększenia bądź eliminacji frekwencji genów w populacji jest prawidłowo przeprowadzona selekcja. Dobór osobników na rodziców następnego pokolenia powinien być oparty o dokładną ocenę osobniczą, umożliwiającą prawidłowe wyselekcjonowanie zwierząt odznaczających się najwyższą wartością hodowlaną oraz odpornością na różnego rodzaju choroby. Takie postępowanie sprzyja uzyskaniu wysokiej różnicy selekcyjnej, która jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na osiągnięcie możliwie największego postępu hodowlanego.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.