Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny

Damian Knecht, Kamil Duziński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Obecnie na wybór odpowiedniego produktu w sklepie decyduje już nie tylko cena. Dodatkowymi czynnikami determinującymi zakup są: jakość, wygląd, pochodzenie, rasa, posiadanie odpowiednich certyfikatów, system utrzymania zwierząt i rodzaj uboju. Mięso coraz częściej traktowane jest nie tylko jako podstawowe źródło zaspokojenia potrzeb pokarmowych. Na początek warto zdefiniować, czym właściwie jest mięso.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.