Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2013

Wytwarzanie paszy i bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji pierwotnej (w gospodarstwie rolnym)

Krzysztof Karpiesiuk
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz Dz. U. L. 35 z 8.2.2005 rolnicy od poziomu produkcji pierwotnej do momentu wprowadzenia do obrotu zobowiązani są do zarejestrowania się u odpowiedzialnego Powiatowego Lekarza Weterynarii ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

 

Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na opłacalność hodowli trzody chlewnej. Z dniem wycofania, z żywienia świń, antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) preparaty ziołowe zaczęły cieszyć się szerszym zainteresowaniem.

 

Anita Zaworska
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Okres odsadzenia prosiąt jest elementem kluczowym dla użytkowości zwierząt przeznaczonych do dalszego chowu. Jakość odsadzanych prosiąt decyduje o wskaźnikach produkcyjnych, co w efekcie wpływa na ekonomikę produkcji. Okres okołoodsadzeniowy jest jednym z krytycznych momentów w hodowli trzody chlewnej, w którym to występuje zwiększona podatność prosiąt na problemy zdrowotne.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.