Związki lotne emitowane w chlewni

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Ze względu na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców, pracowników ferm, a także zwierząt oraz wywoływanie niekorzystnych procesów w stratosferze (przede wszystkim w warstwie ozonowej), ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami stanowi najważniejszy kierunek działań w sferze ochrony środowiska.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.