Jaki wpływ na wyniki produkcji prosiąt może mieć obniżenie poziomu białka w mieszankach pełnoporcjowych dla loch prośnych i karmiących?

Paweł Gajewczyk
Uniwerytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Problem, który w najbliższych latach musi być rozwiązany, dotyczy radykalnego ograniczenia emisji szkodliwych gazów trafiających do atmosfery. W tym przypadku chodzi o zmniejszenie wydalania dwutlenku węgla (CO2) i amoniaku (NH3) oraz siarkowodoru (H2S). Normy dopuszczalnego stężenia w atmosferze poszczególnych gazów wynoszą: dla CO2 – 3000 ppm, dla NH3 – 20 ppm, a dla H2S – 0,5 ppm. Źródłem ich emisji jest między innymi produkcja zwierzęca. Z praktyki dnia codziennego wiadomo, że w chowie zwierząt najbardziej uciążliwym gazem jest amoniak.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.