Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2013

Zaworska Anita
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dostęp do świeżej i czystej wody dla trzody chlewnej jest jednym z kluczowych elementów użytkowości zwierząt. Jakość wody decyduje o wskaźnikach produkcyjnych, co w efekcie wpływa na ekonomikę produkcji i jest warunkiem utrzymywania wysokiego poziomu wydajności produkcji żywca wieprzowego.

 

Tagi:

Henryk Maciołek, Dorota Łukomska,
Ewelina Rucińska, Monika Białek

 

Każdy żywy organizm w warunkach zmieniającego się środowiska lub nasilonego oddziaływania czynników zewnętrznych, wytwarza zespół specyficznych procesów zachodzących przemian endogennych, które mają na celu przystosowywanie lub ochronę przed powstawaniem zakłóceń fizjologiczno-biologiczno-chemicznych organizmu zwierzęcego. Zespół niespecyficznych objawów klinicznych reagowania na organizm zarówno człowieka jak i zwierzęcia na działanie tych czynników określa się mianem stresu.

 

Związki lotne emitowane w chlewni

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Ze względu na bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców, pracowników ferm, a także zwierząt oraz wywoływanie niekorzystnych procesów w stratosferze (przede wszystkim w warstwie ozonowej), ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami stanowi najważniejszy kierunek działań w sferze ochrony środowiska.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.