Specyfika żywienia knurków

Artur Mazurowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 


Żywienie jest jednym z głównych czynników środowiskowych, które istotnie oddziałuje na efektywną produkcję świń. Pomimo niewielkiego udziału pogłowia knurów w hodowli trzody chlewnej, pełnią one ważną rolę w reprodukcji. Ilość uzyskanych prosiąt od jednego knura w znaczącym stopniu przewyższa ilość uzyskanego potomstwa od jednej lochy, dlatego też ze względu na ich istotną rolę w hodowli, należy już od samego początku otoczyć je odpowiednią opieką, a w szczególności racjonalnie bilansować i suplementować dawki pokarmowe.

Zaloguj się, aby zobaczyć.