UPAŁY negatywny wpływ na organizm zwierzęcy

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynJednym z wielu czynników zoohigienicznych wpływających na jakość produkcji zwierzęcej jest temperatura. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka jej wartość w pomieszczeniach inwentarskich wpływa na pogorszenie parametrów użytkowych znajdujących się w nich zwierząt. Dlatego zawsze powinniśmy dążyć do zapewnienia charakterystycznych dla poszczególnych gatunków i grup produkcyjnych zakresów temperatur, które spełniają ich potrzeby bytowe i produkcyjne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.