Sytuacja na światowym i europejskim rynku trzody chlewnej w tabelach Komisji Europejskiej

Na podstawie danych z posiedzenia CDG – mięso wieprzowe opracował: Tomasz Sakowski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w JastrzębcuKomisja Europejska powołała przy każdym komisarzu grupy dialogu społecznego wyspecjalizowane w bardzo szczegółowych zagadnieniach, których zadaniem jest monitorowanie prac danej komisji i wyrażanie opinii na temat bieżącej i przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie specjalizacji danej grupy. Przy komisji rolnictwa działa 21 takich wąsko wyspecjalizowanych grup doradczych, w których również zasiadają przedstawiciele Polski. Zostali oni desygnowani przez organizacje branżowe, związki hodowców lub organizacje i stowarzyszenie konsumenckie. W ten sposób Komisja Europejska ma bezpośredni kontakt z przedstawicielami tych organizacji, które są żywo zainteresowane tworzonym w Unii Europejskiej prawem i regulacjami. Jak wiadomo w Polsce mamy z tym pewien kłopot, bo jak coś w kraju nie idzie, to zwykle usiłujemy zrzucić winę na Unię Europejską. Nie zawsze jest to prawdą, a brak naszych przedstawicieli w gremiach doradczych i konsultacyjnych, albo źle przygotowane wspólne stanowiska polskich organizacji, często mogą wpłynąć na przegłosowanie niekorzystnej dla nas uchwały. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.