Kontrola stężenia gazów w chlewni

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa jakości powietrza. W szczególności konieczne jest utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego, wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu czynniki szkodliwe dla zdrowia, szczególnie takie jak ozon, pył zawieszony i węglowodory wielopierścieniowe. Osiągnięcie tego celu wymaga efektywnej realizacji programów redukcji najważniejszych zanieczyszczeń oraz poprawy zarządzania jakością powietrza.

Zaloguj się, aby zobaczyć.