Bakterie probiotyczne chroniące prosięta przed chorobotwórczymi bakteriami Coli i Clostridium oraz poprawiające efektywność żywienia

Anita Zaworska; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowe, jUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Szacuje się, że przewód pokarmowy świni zasiedla ponad 400 różnych gatunków drobnoustrojów, których liczebność waha się od 103 do 1011 w 1 gramie treści pokarmowej. Przeważają bakterie Gram-dodatnie. Można do nich zaliczyć m.in. ziarniaki, Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, Eubacterium, Propionibacterium czy Clostridium. Do bakterii Gram-ujemnych, bezwzględnych beztlenowców, należą natomiast: Fusobacterium i Bacteroides, zaś względnych beztlenowców: streptokoki i inne enterobakterie. Wszystkie te mikroorganizmy, pokrywają grubą warstwą błonę śluzową kosmków jelitowych, zapewniając normalne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.