Strefa Trzoda

Znaczenie wybranych dodatków paszowych w żywieniu trzody chlewnej

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise (Włochy)Podstawą racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich są mieszanki pasz treściwych, w których obok białka znajdują się w odpowiednich proporcjach także składniki mineralne, jak: wapń, sód, potas, chlor, mangan, żelazo oraz witaminy, zapewniające prawidłowy rozwój zwierząt. W wielu przypadkach jednak, podawana zwierzętom karma nie pokrywa ich zapotrzebowania na składniki odżywcze, mineralne. Szczególnie ubogie są pasze pochodzące z gleb lekkich, zakwaszonych czy słabo nawożonych. Nowoczesne żywienie polega na świadomym uzupełnianiu składników odżywczych przy wykorzystaniu dodatków paszowych, które również mogą pozytywnie modyfikować florę bakteryjną jelit oddziałując tym samym korzystnie na zdrowotność zwierząt. Wprowadzenie do programu żywienia dodatków paszowych jest ściśle związane z obowiązującym od 1 stycznia 2006 roku zakazem stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Zakaz ten wynikał z powstawania odporności u bakterii chorobotwórczych groźnych dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego dążono do wzmocnienia naturalnej odporności zwierząt i utrzymania optymalnej i sprzyjającej im mikroflory przewodu pokarmowego przez wprowadzanie do ich diety naturalnych bezpiecznych dodatków paszowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.