Żywienie na mokro

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska; Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, UWM w OlsztynieRosnące w ostatnich latach koszty związane z produkcją żywca wieprzowego oraz niskie ceny skupu w zakładach ubojowych sprawiają, że opłacalność chowu trzody chlewnej diametralnie spada. Dominującym kosztem w produkcji trzody chlewnej jest żywienie zwierząt, stanowiące ok. 70% ogółu wydatków. Dlatego też hodowcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego w systemie żywienia na mokro. Taki sposób zadawania paszy nie tylko pozwala na obniżenie kosztów produkcji mieszanki paszowej, lecz wpływa również korzystnie na wyniki produkcyjne zwierząt i ich ogólny stan zdrowia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.