Drożdże piwne Leiber jako dodatek paszowy ograniczający toksyczne działanie mikotoksyn w żywieniu trzody chlewnej

dr inż. Andrzej Sobieraj; Leiber Sp. z o.o., KrośniewicePrzebieg warunków atmosferycznych w 2015 roku sprzyjał rozwojowi grzybów rodzaju Fusarium na plantacjach zbóż, co wiąże się z możliwością skażenia ich mikotoksynami. Najczęściej wykrywaną toksyną w paszach jest deoksyniwalenon (DON) wytwarzany przez grzyby rodzaju Fusarium. Ten rodzaj grzyba odpowiedzialny jest także za obecność w paszach zearalenonu (ZEA) oraz fumonizyn (FB1). Problem obecności mikotoksyn w zbożach narasta również ze względów czysto agrotechnicznych. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.