Wpływ systemu żywienia tuczników na jakość mięsa

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, WłochyEfektywność i rentowność żywca wieprzowego zależą od bardzo wielu czynników. Bardzo trudno jest jednoznacznie określić, który z elementów warunkujących opłacalność tuczu jest tym najważniejszym. Należą do nich głównie: stworzenie hodowanym zwierzętom optymalnych i niezmiennych warunków środowiskowych, odpowiedni dobór i zakup materiału do tuczu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału genetycznego i statusu zdrowotnego wprowadzonych do pomieszczeń zwierząt. Jednakże analizując wszystkie niezbędne warunki prawidłowo prowadzonego tuczu, na jednym z pierwszych miejsc trzeba wymienić właściwe żywienie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.