Ekstruzja – zabieg poprawiający strawność surowców paszowych

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM


Coraz częstsze problemy z zapewnieniem opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz wciąż utrzymujące się wysokie ceny mieszanek paszowych zmuszają naukowców, producentów i rolników do poszukiwania i stosowania coraz nowszych metod produkcji i skarmiania pasz. Działania mające na celu, chociaż w niewielkim stopniu odwrócić ten niekorzystny bilans opierają się zarówno na rozwiązaniach technologicznych, jak również na zagadnieniach z zakresu polityki gospodarczej, które w realny sposób mają ułatwić wdrożenie nowych technologii oraz udoskonalić i rozszerzyć już wykorzystywane.

Zaloguj się, aby zobaczyć.