Klasyczny oraz afrykański pomór świń

Henryk Maciołek; SITR – Piotrków Tryb.Afrykański pomór świń (ASF) został po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w lutym 2014 roku u dzików wolnożyjących. Do 30 listopada 2016 roku zanotowano już 145 potwierdzonych przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska u świń. Obszar występowania tego wirusa to województwo podlaskie, lubelskie oraz mazowieckie, w szczególności teren wzdłuż granicy z Białorusią. Niestety, doszło także do zarażenia świń w gospodarstwach wysokotowarowych. Śledztwo weterynaryjne wykazało, że przyczyną przeniesienia ognisk choroby na fermy świń były zaniedbania i nieprzestrzeganie przepisów. W sierpniu 2016 roku afrykański pomór świń wystąpił w 14 gospodarstwach, w tym w trzech liczących ponad 100 świń. Ostatnie ognisko miało miejsce 30 września w woj. podlaskim w gm. Nurzec.

Zaloguj się, aby zobaczyć.