Strefa Trzoda

Wpływ warunków chowu na wyniki tuczu

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynWszystkie czynniki, które wpływają na wyniki tuczu świń dzielimy na dwie podstawowe grupy, są to mianowicie czynniki genetyczne i pozagenetyczne, czyli środowiskowe. Oczywiście pod hasłem „warunki chowu” należy rozumieć właśnie czynniki środowiskowe, jednakże należy pamiętać, że wartość genetyczna zakupionych do tuczu zwierząt jest punktem wyjścia do uzyskania dobrej efektywności w chowie świń. Z kolei potencjał genetyczny, generowany i utrwalany na poziomie hodowli, może być skutecznie wykorzystany w chlewni towarowej tylko i wyłącznie pod warunkiem zapewnienia zwierzętom bardzo dobrych warunków środowiskowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy