Zmiany i wady jakościowe mięsa

Zuzanna Wiśniewska, studentka studiów magisterskich; Animal Production ManagementAnita Zaworska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



Jednym z głównych surowców pozyskiwanych od zwierząt hodowlanych jest mięso. Wartość odżywcza, energetyczna oraz właściwości organoleptyczne odgrywają decydującą rolę przy postrzeganiu jakości i przydatności produktu do spożycia przez konsumentów. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.