Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 1-2/2017

Sucha dezynfekcja w chlewni

Izabela Nieciecka, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieNa opłacalność produkcji trzody chlewnej ma wpływ wiele czynników. Poza właściwym żywieniem oraz utrzymaniem odpowiedniego mikroklimatu w chlewni, hodowcy powinni ze szczególną starannością dbać o higienę w otoczeniu zwierząt.

Temperatura otoczenia a wyniki produkcyjne

Damian Kulągowski, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieŚwinie są zwierzętami stałocieplnymi, a temperatura ich ciała waha się w granicach 38,5-39,5°C, w zależności od wieku, płci, stanu odżywienia, temperatury otoczenia, stanu fizjologicznego, a nawet rasy.

Wpływ warunków chowu na wyniki tuczu

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynWszystkie czynniki, które wpływają na wyniki tuczu świń dzielimy na dwie podstawowe grupy, są to mianowicie czynniki genetyczne i pozagenetyczne, czyli środowiskowe. Oczywiście pod hasłem „warunki chowu” należy rozumieć właśnie czynniki środowiskowe, jednakże należy pamiętać, że wartość genetyczna zakupionych do tuczu zwierząt jest punktem wyjścia do uzyskania dobrej efektywności w chowie świń. Z kolei potencjał genetyczny, generowany i utrwalany na poziomie hodowli, może być skutecznie wykorzystany w chlewni towarowej tylko i wyłącznie pod warunkiem zapewnienia zwierzętom bardzo dobrych warunków środowiskowych.

Wartość pokarmowa nasion soi z upraw krajowych

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Tomasz Kołata; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fot. Anita Zaworska
W ostatnich latach istotnie wzrosło w Polsce, jak i w innych krajach UE, zainteresowanie rolników i hodowców odmian roślin uprawnych produkcją rodzimej soi. Dzięki pracom hodowlanym nowe odmiany soi charakteryzują się coraz krótszym okresem wegetacji, co w sposób znaczący zwiększa atrakcyjność uprawy tej rośliny jako potencjalnego surowca paszy białkowej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy