Naturalne pobudzanie oporności świń za pomocą fitogenicznych dodatków paszowych

Katarzyna Pietrzkiewicz; Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce


Dla uzyskania wysokiej produkcyjności świń niezbędne jest osiągnięcie przez nie odpowiedniego statusu zdrowotnego. Zdrowie zwierząt uwarunkowane jest zarówno czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi, w tym żywieniowymi. Wprowadzony w 2006 r. w Unii Europejskiej zakaz stosowania antybiotyków w paszach spowodował wzrost zainteresowania producentów preparatami naturalnymi, tzw. fitobiotykami (takimi jak: susze zielarskie, wyciągi, ekstrakty).

Zaloguj się, aby zobaczyć.