Drożdże w żywieniu trzody chlewnej

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz


Drożdże (Sacharomyces cerevisiae) są grzybami jednokomórkowymi występującymi w warunkach naturalnych we wszystkich środowiskach zawierających węglowodany. Rozmnażają się przez pączkowanie. Procesy te w warunkach sprzyjających przebiegają w dość szybkim tempie. Duże znaczenie gospodarcze drożdży znane jest już od dawna. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.