Mochom wstęp wzbroniony

Marek Gaworski* Michał Boćkowski;

*SGGW Warszawa


Utrzymaniu zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich towarzyszy wiele problemów, które szczególnie nasilają się w okresie lata i podwyższonych temperatur otoczenia. Problemem, jak co roku, są oczywiście muchy, z którymi czas podjąć zwycięską walkę.

Zaloguj się, aby zobaczyć.