Krzyżowanie ras trzody chlewnej

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM Olsztyn


Produkcja tuczników w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wymaga zastosowania metod poprawiających jej efektywność. Jedną z takich metod, gwarantujących uzyskanie licznego, żywotnego, szybko rosnącego potomstwa od zwierząt utrzymywanych w chlewniach towarowych, jest krzyżowanie. Krzyżowanie towarowe to dobór do rozrodu osobników będących przedstawicielami różnych ras lub też odpowiednio przygotowanymi mieszańcami. Taki sposób produkcji opiera się o wykorzystanie zjawiska genetycznego zwanego efektem heterozji. Efekt ten określany jest inaczej terminem „wybujałość mieszańców”, co dość dokładnie charakteryzuje jego specyfikę. Jest to bowiem zjawisko polegające na zwiększeniu wartości fenotypowej danej cechy ilościowej (tzn. wzrost wartości cechy produkcyjnej, na przykład przyrostów dziennych) w pokoleniu mieszańców, w stosunku do średniej wartości tej cechy w pokoleniu czystorasowych rodziców.

Zaloguj się, aby zobaczyć.