Wpływ stresu na zdrowotność i wyniki produkcyjne

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Stres jest zjawiskiem wielowymiarowym, posiadającym swoje komponenty fizjologiczne i behawioralne. W produkcji zwierząt gospodarskich jest on zagadnieniem coraz częściej podejmowanym. Wynika to z rosnącego zainteresowania kwestią dobrostanu zwierząt. Zaobserwowano, że zagwarantowanie świniom odpowiednich warunków bytowych, tzn. zbliżonych do naturalnych, pozytywnie oddziałuje na zdrowie psychiczne, ale również pośrednio kształtuje wyniki prowadzonej produkcji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.