Energooszczędność w chlewni

Recticel Izolacje


Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli trzody chlewnej stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.