Metody ograniczania much w chlewni

Maciej Kucharski; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii


Owady w gospodarstwie stanowią jeden z elementów sprzyjających rozprzestrzenieniu się czynników zakaźnych. Źródłem ich są m.in. wprowadzane nowe zwierzęta, obsługa, nieszczelny budynek itp. Występujące choroby wywołane przez czynniki zakaźne, mogą prowadzić do likwidacji stada i kosztów ich utylizacji itp. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.