Streptokokoza świń

Karol Kotowski, Kępno


Z praktyki wiadomym jest, że istnieje wiele chorób, które powodują niezamierzone straty w pogłowiu trzody chlewnej. Jedną z nich jest streptokokoza świń manifestująca się różnorodnymi objawami klinicznymi, która może powodować duże straty ekonomiczne w produkcji. Z piśmiennictwa wynika (Markowska-Daniel i wsp. 2005), że infekcje świń wywołane przez paciorkowce z gatunku Streptococcus suis (S. suis) uznawane są za przyczynę jednego z ważniejszych problemów zdrowotnych występujących we współczesnych systemach produkcji trzody chlewnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.