Strefa Trzoda

Możliwości stymulacji odporności u świń

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynOdporność zwierząt jest zagadnieniem złożonym. Najczęściej jest rozumiana po prostu jako odporność na zachorowania, jednakże należy brać tu pod uwagę także odporność na niesprzyjające utrzymaniu wysokiej zdrowotności i optymalnej produkcyjności warunki środowiskowe panujące w chlewni, w tym warunki utrzymania i poziom stresu. To właśnie niekorzystne działanie środowiska bytowania zwierzęcia najczęściej prowadzi do obniżenia jego odporności i w konsekwencji do większej podatności na zachorowania. Ważne są także predyspozycje genetyczne zwierzęcia, jego wiek i stan odżywienia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy