Strefa Trzoda

Materiał genetyczny do rozrodu i tuczu

Wanda Milewska; UWM w Olsztynie



Wśród czynników decydujących zarówno o efektach hodowli, jak też tuczu świń na pierwszym miejscu wymienia się dobór odpowiednich zwierząt pod względem genetycznym. Od końca 1997 roku kwalifikowane są do hodowli, oprócz loszek i knurków czysto rasowych, także mieszańce dwurasowe (F1). Ważne jednak jest to, by loszki pochodziły z krzyżowania ras matczynych a knurki z krzyżowania ras ojcowskich. Można wówczas oczekiwać wystąpienia efektu heterozji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy