Strefa Trzoda

Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność świń

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczySystem utrzymania świń odgrywa, obok czynników genetycznych i żywieniowych, istotną rolę w kształtowaniu wysokiej produkcyjności i dobrego zdrowia zwierząt gospodarskich. Spośród czynników decydujących o wyborze systemu utrzymania świń najistotniejsze znaczenie mają: rachunek ekonomiczny, przywiązanie do tradycyjnych systemów chowu, powierzchnia użytków rolnych i jakość gleb oraz związane z tym możliwości składowania i zagospodarowywania odchodów, dostępność materiałów ściołowych, skala i cykl produkcji oraz w przypadku istniejących już budynków ich konstrukcja. Warto zaznaczyć, że współczesną produkcję trzody chlewnej cechuje intensyfikacja i specjalizacja produkcji. Te dwa czynniki prowadzą do wzrostu wydajności pracy, wzrostu wydajności zwierząt, a przez to przyczyniają się do wyższej efektywności ekonomicznej produkcji. Z drugiej strony powodują poważne problemy ekologiczne, a także problemy związane z dobrostanem zwierząt. Do porównania przydatności różnych systemów chowu stosowane są najczęściej kryteria produkcyjne (wielkość przyrostów masy ciała, pobranie i wykorzystanie paszy, zdrowotność zwierząt) oraz behawioralne, gdyż sposób zachowania zwierząt jest podstawową informacją o ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Kryteria behawioralnie bezapelacyjnie związane są ze zdrowotnością zwierząt, która zostaje pod ogromnym wpływem warunków panujących w poszczególnych systemach utrzymania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy