Technologie ogrzewania w chlewni

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu


Na łamach prasy rolniczej często porusza się zagadnienia związane z utrzymywaniem zwierząt. Dotyczy to odpowiedniej paszy, mikroklimatu czy też samych budynków inwentarskich i ich wyposażenia. Ciągły postęp techniczny i nowe technologie pozwalają na modyfikacje chowu zwierząt inwentarskich oraz ułatwienie i tak trudnej pracy przy produkcji zwierzęcej. Dotyczy to także ogrzewania pomieszczeń dla świń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.