Strefa Trzoda

Skutecznie ograniczaj populację gryzoni

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn


Gryzonie wg systematyki biologicznej to rząd ok. 40 różnych gatunków ssaków. Głównymi przedstawicielami gryzoni, przyczyniającymi się do prowadzenia działań ograniczających ich populacje w siedliskach ludzi i zwierząt są myszy oraz szczury. W chowie zwierząt gospodarskich ograniczanie populacji gryzoni jest zagadnieniem istotnym zarówno ze względów bioasekuracyjnych, jak i ekonomicznych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy