Groźna grypa świń

Karol Kotowski; Kępno


Z dostępnych źródeł wynika, że choroba została stwierdzona i opisana po raz pierwszy w USA i w takiej samej postaci występuje tam aktualnie. Dowodem tego mogą być obrady Zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Chorób Świń w 2016 r. w Nowym Orleanie. W Zjedzie tym uczestniczyło około 1200 lekarzy weterynarii z USA i kilkudziesięciu lekarzy weterynarii z rolniczo wysokorozwiniętych krajów świata, w tym kilku lekarzy z Polski. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.