Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2017

Korzyści wynikające ze specjalizacji w produkcji trzody

Wanda Milewska; UWM w Olsztynie


Czasy, kiedy w gospodarstwie utrzymywano krowy, świnie i drób dawno minęły. Obecnie chcąc uzyskiwać dochód z produkcji rolniczej należy się specjalizować. Specjalizacja oznacza ograniczenie różnorodności asortymentu lub zwiększenie udziału produkcji wybranego towaru w celu maksymalizacji produkcji i wydajności pracy.

Algi sposobem poprawy zdrowotności

Katarzyna Pietrzkiewicz; Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce


Dla osiągnięcia wysokich wyników produkcyjnych niezbędne jest racjonalne żywienie zwierząt, które polega nie tylko na zbilansowaniu mieszanek paszowych pod kątem białka i energii, ale również na wprowadzaniu do nich odpowiednich dodatków paszowych. Do grupy takich dodatków należą algi, które stanowią bogate źródło białek, lipidów, węglowodanów, soli mineralnych, witamin oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ich zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej pozwala na poprawę zdrowotności stada oraz w sposób zauważalny podnosi jakość otrzymywanych od nich surowców.

Możliwości stymulacji odporności u świń

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynOdporność zwierząt jest zagadnieniem złożonym. Najczęściej jest rozumiana po prostu jako odporność na zachorowania, jednakże należy brać tu pod uwagę także odporność na niesprzyjające utrzymaniu wysokiej zdrowotności i optymalnej produkcyjności warunki środowiskowe panujące w chlewni, w tym warunki utrzymania i poziom stresu. To właśnie niekorzystne działanie środowiska bytowania zwierzęcia najczęściej prowadzi do obniżenia jego odporności i w konsekwencji do większej podatności na zachorowania. Ważne są także predyspozycje genetyczne zwierzęcia, jego wiek i stan odżywienia.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy