Strefa Trzoda

Żywienie fazowe tuczników

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

Żywienie jest jednym z najistotniejszych czynników środowiskowych wpływających na wyniki w odchowie rosnących świń. Tempo wzrostu i wykorzystanie paszy przez tuczniki są cechami decydującymi o efektywności produkcji trzody chlewnej, czyli o generowanych zyskach lub ponoszonych przez producenta stratach. Żywienie stanowi bowiem największą składową kosztów produkcji tucznika (około 75%) i jest uważane za najważniejszy czynnik środowiskowy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy