Strefa Trzoda

Niskie poziomy mikotoksyn to wciąż duże straty w hodowli

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemiany materii grzybów pleśniowych o różnym poziomie toksyczności dla zwierząt, ale również ludzi. Obecnie poznano około 400 mykotoksyn, które powszechnie występują w ziarnach zbóż powodując zanieczyszczenie pasz dla zwierząt oraz w słomie stanowiącej materiał ściółkowy dla zwierząt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy