Korzyści z zastosowania selekcji genomowej w krajowych rasach świń

Marek Babicz; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieSelekcja zwierząt polega na wyborze najlepszych genetycznie osobników na rodziców następnych pokoleń. U zwierząt dzikich występuje selekcja naturalna, której letalne przyczyny np. wady genetyczne, brak przystosowania do danych warunków środowiska itp., powodują eliminację części osobników populacji. W przypadku zwierząt gospodarskich prowadzona jest selekcja sztuczna, w której decyzję o pozostawieniu zwierzęcia na rodzica przyszłego pokolenia podejmuje hodowca. Obecnie do reprodukcji pozostawia się zwierzęta o najkorzystniejszych cechach użytkowych uwarunkowanych genetycznie tak, by następne pokolenie przewyższało pokolenie rodzicielskie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.