Strefa Trzoda

Zabezpieczenie budynków przed ASF

Justyna Sokół; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) jest chorobą wirusową która bardzo łatwo się roznosi w populacji dzików i świń a także jest trudną do wyplenienia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe, za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy