Toksyczny wpływ amoniaku i jego minimalizacja

Katarzyna Socha, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Amoniak (NH₃) to bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu, a w zbyt wysokich stężeniach toksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Środowiskowa szkodliwość amoniaku wynika nie tylko z jego bezpośredniej toksyczności, ale przede wszystkim z reakcji, w jakie wchodzi w środowisku wodnym i glebowym. Mimo że roztwór wodny amoniaku ma odczyn zasadowy, związek ten w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu zakwaszenia środowiska, częściowo za sprawą utleniania już w atmosferze do tlenków azotu, przechodzących w kontakcie z wodą w kwas azotowy, ale przede wszystkim wskutek reakcji, w jakie wchodzi z kwasami obecnymi w środowisku oraz późniejszych procesów denitryfikacji i nitryfikacji zachodzących w glebie. Po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń amoniak niekorzystne wpływa na zwierzęta gospodarskie, w których środowisku powstaje oraz osoby przy nich pracujące.

Zaloguj się, aby zobaczyć.