Strefa Trzoda

Nutrigenetyka i nutrigenomika w nowoczesnym żywieniu świń

Marek Babicz, Marcin Bany; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Ekonomika produkcji trzody chlewnej w największym stopniu zależy od żywienia, które stanowi ok. 70% kosztów bezpośrednich. W obliczu zmieniającego się poziomu opłacalności hodowli i chowu świń, modyfikacja żywienia jest tym elementem, w którym dopatruje się potencjalnych rezerw. Ponadto coraz częściej jest to czynnik będący przedmiotem zainteresowania konsumentów, którzy poszukują wieprzowiny wysokiej jakości, wyprodukowanej zgodnie z ich oczekiwaniami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy