Strefa Trzoda

Łubiny w żywieniu prosiąt i loch

Zuzanna Wiśniewska, Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Po spadku zanotowanym w 2011 roku produkcja żywca rzeźnego w Polsce ponownie zaczyna wzrastać. W 2016 roku zwiększyła się ona o 7,5% w stosunku do 2015 roku. W roku następnym (2017) zanotowano kolejny wzrost pogłowia (7,1%), dzięki czemu liczebność kształtowała się na poziomie 11 897 tys. sztuk, z czego 22,7% stanowiły prosięta. Także w roku ubiegłym liczba loch utrzymywanych w chowie zwiększyła się o 50 tys. sztuk w stosunku do roku 2016, co stanowi wzrost na poziomie 5,8%. Zważając na tendencje wzrostowe w produkcji pogłowia trzody chlewnej warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu dotyczącemu żywienia grup technologicznych, a przede wszystkim loch i prosiąt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy