Strefa Trzoda

Wady genetyczne świń

Marek Babicz, Marcin Bany; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieJednym z głównych czynników warunkujących wartość hodowlaną i użytkową zwierzęcia jest jego genotyp, dlatego w wielu krajach, również w Polsce, prowadzone są badania i analizy mające na celu poznanie genetycznego podłoża określonych cech. Działania tego typu mają istotny wpływ na uzyskany postęp hodowlany, a tym samym na opłacalność hodowli i produkcji świń. W tym aspekcie niewątpliwą przeszkodą do osiągnięcia założonego celu jest fakt, że większość cech jest uwarunkowanych współdziałaniem wielu genów (cechy poligeniczne), wzajemnymi zależnościami typu gen-gen oraz gen-środowisko, a także pojawiającymi się mutacjami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy