Materiał ojcowski - knury czystorasowe czy mieszańce?

Marek Babicz, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieJednym z podstawowych działań, zapewniających utrzymanie efektywności produkcji tuczników na optymalnym poziomie, jest właściwy dobór oraz użytkowanie loch i knurów. Współcześnie utrzymywane loszki i knurki zarodowe charakteryzują się wysoką wartością użytkową i hodowlaną, co pozwala na praktyczne wykorzystanie przewidywalności i powtarzalności wyników uzyskiwanych przez stado reprodukcyjne. Dlatego dokonując jego remontu należy wybrać osobniki o udokumentowanym pochodzeniu i znanym poziomie cech użytkowych i hodowlanych. Szczególne znaczenie mają knury, zarówno w doskonaleniu pogłowia zarodowego świń, jak też dla poziomu uzyskiwanych wyników produkcyjnych w chowie masowym, co wynika ze specyfiki ich użytkowania, zwłaszcza w przypadku wykorzystania w inseminacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.