Behawior świń jako ważny wskaźnik dobrostanu

Marek Babicz; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieZgodnie z Kodeksem dobrostanu zwierząt gospodarskich (Cods for Welfare of Livestock) z 1983 r. założenia dobrostanu trzody chlewnej opierają się na pięciu głównych zasadach, tzw. „wolnościach”, które należy spełnić: 

Zaloguj się, aby zobaczyć.