Danish Genetics - nowy duński globalny gracz w sektorze hodowli świń

dr Robert BurekW dniu 15-tego sierpnia tego roku 25 spośród najbardziej doświadczonych hodowców świń w Danii powołano do życia nową spółkę o nazwie Danish Genetics. Utworzenie Danish Genetics jest naturalną konsekwencją zmian wprowadzonych przez Zrzeszenie Duńskich Producentów Rolnych i Spożywczych (Landbrug & Fødevarer) w systemie hodowlanym DanAvl. Zrzeszenie wypowiedziało członkostwo wymienionym 25 hodowcom, ponieważ nie mogli oni przyłączyć się do nowego monopolistycznego programu DanBred, gdzie między innymi hodowcy i stada hodowlane mają przejść na produkcję licencjonowaną, w ramach której hodowcy i właściciele stad nie będą mieli wpływu na komercyjną stronę swojej działalności.

Zaloguj się, aby zobaczyć.