Związki antyżywieniowe w materiałach paszowych

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Wiele pasz stosowanych w żywieniu świń zawiera substancje, które mogą ograniczać ich przydatność. Są to tzw. związki antyżywieniowe (inaczej: antyodżywcze, ang. antinutritional factors – ANF), będące naturalnymi składnikami roślin, z których pozyskuje się surowce paszowe dla świń (zielonki, nasiona roślin strączkowych, ziarno niektórych gatunków zbóż, rzepak i jego pochodne).

Zaloguj się, aby zobaczyć.