Żywieniowe metody poprawy jakości mięsa wieprzowego

Jessica Stawicka; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Żywienie to główny i decydujący czynnik, który wpływa na szeroko pojętą jakość wieprzowiny. Poprzez odpowiednie żywienie świń można wpływać na jakość przetwórczą, która zależy od zawartości tłuszczu śródmięśniowego i podskórnego oraz konsumpcyjną mięsa, a więc na zmiany składu chemicznego, zawartość cholesterolu oraz profil kwasów tłuszczowych (Migdał i in. 2004).

Zaloguj się, aby zobaczyć.