Wpływ zanieczyszczenia paszflorą grzybiczą lub mikotoksynami a zdrowie świń i ludzi

Karol Kotowski; Kępno

 

Badania przeprowadzone w Polsce w 1977 r. wykazały, że w losowo wybranych próbkach krajowych zbóż w 51% stwierdzono obecność aflatoksyn, w 16% ochratoksyny. Inne toksyny, takie jak np. zearalenon, stwierdzane były w mniejszym odsetku (7%). Uważa się, że powszechnie występujące grzyby, jak i tworzone przez nie mikotoksyny, powodują pogorszenie jakości około 20% masy ziarna zbóż, poważne straty w hodowli i chowie zwierząt, jak również zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.