Strefa Trzoda

Małe masarnie - poprawa ekonomiki produkcji świń

Marek Babicz, Monika Szymczuk, Jakub Kalinowski; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

W dziale produkcji zwierzęcej chów trzody chlewnej jest jednym z najbardziej niestabilnych ekonomicznie elementów, co wynika z wysokiej zmienności cen i kosztów warunkujących opłacalność produkcji. Spośród czynników kształtujących efektywność ekonomiczną produkcji żywca wieprzowego należy wymienić te, które powtarzają się cyklicznie np. zmiany wielkość pogłowia trzody chlewnej, podaż i popyt na mięso wieprzowe, ceny skupu żywca oraz te o charakterze losowym, trudne lub niemożliwe do przewidzenia np. drastyczny spadek plonów zbóż powodowany zjawiskami meteorologicznymi, a w konsekwencji wzrost cen pasz. Wpływa to na zróżnicowanie wartości dodanej, określonej różnicą pomiędzy wartością rynkową wieprzowiny a kosztami jej wytworzenia, co powoduje brak stabilności w odniesieniu do rentowności chowu świń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.